Revista Pro Patria Lex e o publicaţie bianuală care are în colegiul redacţional tineri specialişti în domeniul juridic şi al ordinii şi siguranţei naţionale, de la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi Universitatea „Româno-Americană”, a căror activitate se desfăşoară sub atenta îndrumare a Consiliului ştiinţific, alcătuit din personalităţi recunoscute.

Scopul revistei Pro Patria Lex este de a deschide calea oricăror dezbateri, analize, comentarii, discuţii profunde, critice şi constructive ale problemelor de actualitate juridică în vederea creării unui instrument esenţial de lucru şi cercetare pus la îndemâna profesioniştilor dreptului.


INDEXĂRI ÎN BAZE DE DATE INTERNAȚIONALE

EBSCO
www.ebscohost.com

Google Scholar
scholar.google.ro

ProQuest
www.proquest.com

Interesul teoretic şi practic al revistei se reliefează acut în acest moment în care legiuitorul îşi propune o reformulare a principiilor şi conceptelor tradiţionale, mai ales în domeniul dreptului privat.

Revista Pro Patria Lex urmăreşte să asigure cititorilor o actualizare a informaţiei, „o integrare” a referinţelor de drept comunitar şi străin în interiorul studiilor, pentru a exprima convingerea că avem nevoie de cunoştinţe de drept comparat şi comunitar, care ne sunt folositoare nu numai din perspectivă teoretică, ci şi practică.

Ne exprimăm speranţa că prezenta revistă va răspunde nevoilor de perfecţionare, reformare şi reformulare a instituţiilor din domeniul dreptului public, privat şi al ordinii şi siguranţei naţionale.

Website design & development: Ioan-Cosmin MIHAI Copyright © 2012 - Pro Patria Lex

REVISTE RECOMANDATE


Revista de Investigare
a Criminalitatii

Studii de Securitate Publica


International Journal of Information Security and Cybercrime

Forum Criminalistic