GHIDUL AUTORILOR


 1. TITLUL LUCRĂRII (centru, bold, Times New Roman, 12, CAPS LOCK).

 2. PRENUMELE SI NUMELE AUTORULUI/AUTORILOR (centru, bold, Times New Roman, 12, CAPS LOCK) (în cadrul notei de subsol aferentă numelui şi prenumelui se vor insera gradul didactic sau gradul profesional, titlul ştiinţific şi instituţia din care face parte autorul, precum şi adresa de e-mail).

 3. ABSTRACT (Times New Roman, bold, 12), în limba română şi în limba engleză
  Abstractul va fi redactat pe maxim 10 rânduri. În abstract autorul trebuie să menţioneze clar care este scopul concret al cercetării şi obiectivele urmărite (Times New Roman, italic, 12).
 1. CUVINTE CHEIE (Times New Roman, bold, 12), în limba română şi în limba engleză
  Vor fi inserate 5-8 cuvinte cheie ori expresii care definesc obiectul cercetării (Times New Roman, italic, 12).
 1. CONTINUTUL ARTICOLULUI
  În cadrul acestei secţiuni a studiului propus autorul va prezenta şi va susţine argumentat rezultatele cercetării întreprinse. Articolul va fi structurat pe două coloane (Times New Roman, 12).
 1. BIBLIOGRAFIA este obligatorie şi se inserează la sfârşitul articolului (Times New Roman, bold, 12).

 2. Notele de subsol (footnotes) se citează în text cu numere de ordine numerotate automat de opţiunea Footnotes (bottom of page; number format: 1, 2, 3 etc.; numbering: continuous). Textul notelor: Font: Times New Roman; Size: 10 pt; Justified; First line: none). La explicaţiile de la subsol se vor specifica: autorul (prenumele, numele), titlul (cu stilul Italic), editura, localitatea, anul apariţiei, numărul paginii (paginilor).

 3. Pagina va fi formatată de la Page Setup cu următoarele caracteristici: Paper size: A4, Orientation: portrait Margins: top=2 cm, bottom=2 cm, left=2 cm, right = 2 cm

 4. Numărul maxim de pagini acceptate pentru un articol este 12 şi va fi redactat exclusiv cu Line spacing: single.

 5. Articolele se trimit numai pe suport electronic la adresa de email ipa_revista@yahoo.com
Website design & development: Ioan-Cosmin MIHAI Copyright © 2012 - Pro Patria Lex