SECȚIUNILE REVISTEI


Revista Pro Patria Lex e o publicaţie bianuală care are în colegiul redacţional tineri specialişti în domeniul juridic şi al ordinii şi siguranţei naţionale, de la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi Universitatea „Româno-Americană”, a căror activitate se desfăşoară sub atenta îndrumare a Consiliului ştiinţific, alcătuit din personalităţi recunoscute.

Revista Pro Patria Lex este structurată în 3 secțiuni:
  • Drept public;
  • Drept privat;
  • Ordine publică și siguranță națională
Revista Pro Patria Lex urmăreşte să asigure cititorilor o actualizare a informaţiei, „o integrare” a referinţelor de drept comunitar şi străin în interiorul studiilor, pentru a exprima convingerea că avem nevoie de cunoştinţe de drept comparat şi comunitar, care ne sunt folositoare nu numai din perspectivă teoretică, ci şi practică.

Website design & development: Ioan-Cosmin MIHAI Copyright © 2012 - Pro Patria Lex